Đèn Cắm Cỏ Trang Trí – NLMT

120,000

GIAO HÀNG TOÀN QUỐC
  • sử dụng năng lượng mặt trời
  • 1 bộ bao gồm 10 đầu bi tròn
  • ánh sáng vàng
  • có đầu cắm xuống đất, tiện lợi sử dụng
  • sử dụng trang trí ngoài trời